КОМІТЕТ ГЕЛЬСІНКСЬКИХ ҐАРАНТІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

 337503.11.2006

КОМІТЕТ ГЕЛЬСІНКСЬКИХ ҐАРАНТІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ. Створений у Вашинґтоні (США) за ініціативою Інформаційної служби "Смо­лоскип" 17.11.1976, зразу після створення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод (Українська Гельсінкська Група, УГГ). Про це 21.11 О.ЗІНКЕВИЧ повідомив по телефону М.РУДЕНКУ, домовився з ним про співпрацю і що Комітет буде репрезентувати УГГ на Заході. Комітет очолив голова правління "Смолоскипа" д-р Андрій Зварун (Нью-Йорк), а його членами стали представники комітетів оборони українських політв’язнів у США – Андрій Фединський (Клівленд), Уляна Мазуркевич (Філадельфія), д-р Ігор Кошман (Нью-Джерзі), Богдан Ясень (Юрій Саєвич, Вашинґтон),  Осип ЗІНКЕВИЧ (Балтимор), Ігор Ольшанівський (Ньюарк), Андрій Каркоць (Міннеаполіс), Юрій Дейчаківський і Андрій Грушкевич (Вашинґтон), Маруся Зарицька і Мирослава Стефанюк (Детройт).

Вашинґтонський Комітет отримав позацензурним спо­собом від М.РУДЕНКА, О.БЕРДНИКА, О.МЕШКО, ґен. П.ГРИГОРЕНКА майже всі меморандуми УГГ і низку інших до­кументів. Вони були  негайно перекладені англійською мовою, доведені до відома Комісії безпеки і співробітництва в Європі, Комітету Гельсінкської комісії Конґресу США та Канадського Парламенту і розповсюд­жені серед західних правозахисних організацій і преси.

Представники Комітету були перекладачами для чле­нів УГГ, які опинилися на Заході, під час їхніх свідчень у Конґресі США, брали активну участь у різних міжна­родних конференціях: Андрій Фединський — у конфе­ренції УГГ в Лондоні (травень 1977), Андрій Каркоць – у конференції письменників Європи, США й Канади у Софії (лютий 1977), д-р Тарас Закидальський, Петро Фединський, Андрій Грушкевич, Оксана Іщук, Аркадій Зінкевич – у Міжнародній конференції психіатрів на Гавайях (серпень – вересень 1977), Юрій Миськів, Уляна Ольшанівська, Аркадій Зінкевич – з виставкою доку­ментів і матеріалів УГГ на з’їзді славістів у Вашинґтоні (жовтень 1977), Петро Качмар, Юрій Миськів, О. Бурдяк, Зірка Луцька — з матеріалами УГГ і протестними зверненнями під час радянської виставки в Лос-Анджелесі з нагоди 60-річчя СРСР.

Андрій Зварун, Богдан Ясень, Ігор і Божена Ольшанівські, Уляна Мазуркевич, Андрій Каркоць підтриму­вали постійний зв’язок з Державним департаментом США та американськими конґресменами у справі ув’яз­нених членів УГГ та репресій в Україні. Внаслідок цієї співпраці всі документи УГГ були перекладені на англійську мову і свідчення Андрія Зваруна перед Конґресом США у справі УГГ були опубліковані у збірниках Гельсінської комісії Конґресу США.

Комітет Гельсінкських ґарантій для України влаштову­вав прес-конференції у зв’язку з судами над членами УГГ в Україні: у день суду над Миколою РУДЕНКОМ і Олексою ТИХИМ – у Бєлграді в червні 1977 р. (орга­нізатори прес-конференції Андрій Фединський, Адам Мішталь, Андрій Каркоць були заарештовані і вислані з Югославії); у бе­резні 1978 р. – знову прес-конференція в Бєлграді (її організаторів Андрія Каркоця, Бориса Антоновича і Зірку Луцьку затримано і депортовано з Югославії); у квітні 1978 р. у зв’язку з судом над Мирославом МАРИНОВИЧЕМ і Миколою МАТУСЕВИЧЕМ Комітет влаштував прес-конференцію у Вашинґтоні з участю П.ГРИГОРЕНКА.

Члени Комітету Андрій Фединський, Андрій Каркоць і Олесь Хам з Арґентини були перекладачами і активними учасниками Гельсінкської конференції в Мадриді (листо­пад 1980 р.), у якій брали участь закордонні представ­ники УГГ ген. Петро ГРИГОРЕНКО, Ніна СТРОКАТА, Леонід ПЛЮЩ, Володимир МАЛИНКОВИЧ та представниця Комісії людських прав Світового конґресу вільних українців Христя Ісаїв.

Спільними зусиллями Закордонного представництва УГГ і правозахисних комітетів Філадельфії (Уляна Мазуркевич) і Ньюарку (Божена Ольшанівська) та з активною допомогою члена Гельсінкської комісії Конґресу США Ореста Дейчаківського у Конґресі США 16.11. 1981 відбулося відзначення 5-ї річниці УГГ. Там вис­тупили ген. П.ГРИГОРЕНКО, Н.СТРОКАТА і В.МАЛИНКОВИЧ, брала участь Надія СВІТЛИЧНА. Комітет представляв Андрій Каркоць.

Про діяльність Комітету Гельсінкських ґарантій для Ук­раїни та його окремі заходи повідомляли по всьому світу основні західні пресові аґентства, з’я­вилося багато статей і повідомлень у чужомовній пресі.

Осип Зінкевич

 

 

Харківська правозахисна група. Осип Зінкевич, „Смолоскип”.

Червень 2006. Остання редакція В.Овсієнка з зауваженнями О.Зінкевича
 Поділитися
MENU