ОБ’ЄДНАНННЯ: ДОКУМЕНТИ

 380010.02.2009

ОБ’ЄДНАННЯ. ДОКУМЕНТИ: Програма; Статут; Клятва; Інструкція; Звіт
З видання: Христинич Богдан. На шляхах до волі. Підпільна організація «Об’єднання» (1956-1959). – Львів, 2004. – 416 с.
Програма "Об’єднання"
Статут
Клятва українського самостійника
Інструкція про правила конспірації при розповсюдженні революційної літератури
Звіт

С. 187:
Програмні документи
ПРОГРАМА "ОБ’ЄДНАННЯ"
1. Об’єднання вводить в життя і реалізує програму ОУН, синтезуюча всі її здорові надбання минулого та накреслює дальші напрямні згідно сучасної внутрішньої і міжнародної обстановки.
2. Об’єднання в свойому зародку опирається на бувших учасників підпільно-революційної боротьби та нових відданих членів, не включаючись в шир мас. І тільки своїми зовнішними діями робить вплив і привертає масу до себе.
3. Компартія являється нашим непримиримим ворогом. Боротьба з компартією і більшовицькою адміністрацією з огляду стратегії і тактики проводитиметься пропагадивно-викриваючим методом і тільки в крайній необхідності індивідуальними тер. актами.
4. Завдання Об’єднання – злити в єдине ціле якісний революційний елемент в межах і поза межами України.
5. Шляхом роз’яснювальної роботи серед звільнених політв’язнів та засланців сприяти масовому поворотові українців на Україну, які лякаючись важких умовин життя на Україні, на дальше добровільно залишаються на чужині.
6. В умовах української дійсності завдання Об’єднання стати на сторожі сучасного духа часу:
а) Розкривати і аналізувати розклад українського суспільства і знаходити засоби для його зцементування.
б) Стати мистецьким розвідником окружаючого середовища терену, ворожої обстановки, зривати маску ворожих підступницьких дій і знаходити їм сконцентровану протидію.
7. Українська молодь – опора, наших сил, що являється запорукою успішного завершення Визвольної Боротьби українського народу. Найбільш наболілим питанням Об’єднання – вирвати з дна пропасті потопаючу в темряві аморальності українську молодь і підняти її до максимального рівня національної і політичної свідомості:
а) Керуватися впливом на діяльність більшовицьких клубів, шкіл бібліотек;
б) По можливості умовин лєґальним шляхом організувати між українською молоддю спортивні організації, які в своїй глибині будуть носити чисто військовий характер.
С.188:
8. В промисловик центрах організувати робітничі об’єднання, консолідувати їх і шляхом масових організованих страйків боротися за їх кращий матеріальний добробут.
9. Вникнути в систему сколективізованого сільського господарства, контролювати його адміністративний апарат, розкривати його паразитизм і тим самим покращити добробут ограбленого українського селянства.
10. Прибирати до рук усякі стихійні рухи антисовєтського характеру і надавати їм організований характер.
11. Приложити всіх зусиль для поширення сітки Об’єднання в східних теренах України та її глухих окраїнах.
12. В кадрах* (*надрах?) Об’єднання організувати військові школи і проводити старшинські і підстаршинські вишколи.
13. Шляхом масової вишкільної роботи підняти кадри Об’єднання до високої національної і політичної свідомості та надати їм широкого світогляду.
14. Ввести безоглядну дисципліну, карність і глибоку конспірацію. В кадрах Об’єднання нести відповідальність за дію денного порядку і кожної хвилини бути готовим до вирішального моменту.
(В скороченому плані).
ДА СБУ. Спр. П. 69861. – Т. 14. – Арк. 118


СТАТУТ
1. Наше "Об’єднання" являється** (вважає себе) складового частиною ОУН і бере на себе святий обов’язок продовжувача боротьби за УССД.
2. Об’єднання засновує свою організаційну мережу в межах і поза межами України, де тільки є стійкий ідейно-політичний та бойовий український елемент.
3. Членом Об’єднання може бути кожний наскрізь провірений українець (-ка), який на свойому життєвому шляху не сплямив честі Української Нації.
2. Організація.
1. Найвищою провідною інстанцією Об’єднання являється Центральний Осередок, який складається із шести осіб: 1. Провідник Об’єднання.
**" У примірнику приєднаному до справи маємо "являється", а згідно Установчих зборів 1956 р. повинно бути "’вважає себе".
188:
2. Замісник Провідника.
3. Референт СБ.
4. Референт пропаганди.
5. Фінансист.
6. Зв’язківець.
2. Провідник Об’єднання являється виборним:
а) Члени (Центрального Осередка) Об’єднання шляхом більшості голосів обирають з поміж себе Провідника Об’єднанню з повноваженнями на 6-ть місяців.
б) Переобрання Провідника Об’єднання являється неограниченим.
в) Якщо цього вимагатиме необхідність, члени Осередка шляхом надзвичайних виборів можуть переобрати провідника передчасно, до закінчення його повноважень.
г) Всі директиви Провідника Об’єднання повинні бути розглянуті і затверджені членами Осередка.
д) Замісника Провідника назначує Провідник Об’єднання.
є) В крайньо складній ситуації Осередок уповноважує Провідника необмеженістю дій на визначений період.
3. Найменшою складовою частиною Об’єднання являється звено, яке складається з трьох осіб:
1) Провідник звена.
2) Два члени звена.
4. Будова підрядних інстанцій Об’єднання схематична будові Осередка, виключаючи провідну одиницю замісника провідника, тобто складається з п’яти осіб. В особливих умовинах склад підрядних інстанцій може бути зміненим згідно директив Осередка.
5. Провідні становища в підрядних інстанціях являються назначеними зверху, а не виборними, як в Осередку.
6. Кожний член Об’єднання складає присягу на вірність Об’єднанню, служінню ідеї українського націоналізму і несе відповідальність за зраду – смерть.

КЛЯТВА українського самостійника.
Я, український революціонер, за колючими дротами урочисто даю цю клятву перед Могутнім Богом, перед постаттю Пресвятої Матері України, перед пролитою кров’ю кращих синів Нації Української, перед Золотим Тризубом, перед вищим Політичним Проводом Української
190:
Національної Революції Організацією Українських Націоналістів. Клянусь до останньої хвилини свого існування і подиху віддати життя без страху смерті в ім’я перемоги Українського Націоналізму.
Клянусь бути жорстоким і (нещадним), строгим і суворим, безоглядно підпорядкованим і карним Воїном ідеї Національної Української Революції, як ківот найвищої Святості берегти довірену мені тайну, сміло без вагань виконувати поручені мені обов’язки і всі свої сили, працю і кров віддати для існування своєї Нації.
ДА СБУ. Спр. П. 69861. – Т. 14 – Арк. 119

С. 191: Листівки та інструкції
1)
За Українську Самостійну Соборну Державу!
ІНСТРУКЦІЯ про правила конспірації при розповсюдженні революційної літератури.
Українська революційна література є одним з найсильніших видів зброї в боротьбі проти московсько-більшовицького імперіалізму. Вона є найефективнішим і в умовах більшовицького терору єдино можливим засобом поширення слова правди серед населення в широких масштабах. Вона виховує широкі маси в революційно-визвольному дусі, накреслюючи шляхи і методи боротьби за волю і незалежність. Тому одним з найголовніших завдань революційного підпілля є поширення визвольних ідей методом друкованих видань. Правдивість, їхня переконливість, здатність відгукуватись на найболючіші факти з життя народу забезпечили і забезпечують революційній літературі величезну популярність серед трудящих українських мас. Через те московські окупанти жорстоко розправляються не тільки з тими, хто її творить і поширює, але й хто читає. Тому, щоб уникнути завчасного розкриття і розправи, при поширенні революційної літератури Керівний Осередок ОУР1 ставить в обов’язок виконання всіма його пропагандистами наступних вказівок:
§1. Маючи в своєму розпорядженні революційну літературу, поводитись з нею як з революційною цінністю і використовувати тільки для призначених цілей.
§2. Після розповсюдження революційної літератури, чи то між широким колом людей, чи поодинокими громадянами, обов’язково занотувати їх реакцію на прочитане, звітуючись перед КО2.
§3.3 ціллю конспірації забороняється:
1) Розповсюдження листівок днем, незалежно від відсутності людей (виняток §4-3);
2) Підкидати літературу чекістам і сексотам;
3) Розклеювати листівки в місцях, де вони в першу чергу можуть бути прочитані і зірвані ворогом;
1 Об’єднання українських революціонерів. - Керівним Осередком.
192:
4) Розклеювати та розкидати літературу там, де мешкаєш або працюєш сам чи хто зі своїх тобі відомих людей;
5) передавати літературу з рук до рук навіть рідним і особам певним і перевіреним. Пам’ятай: "Про справи не говори з ким можна, а з ким треба".
6) категорично забороняється легковажно зберігати революційну літературу на відкритому місці – між книжками, у шухлядах та етажерках або носити з собою;
7) Залишати відбитки пальців на папері та інших матеріалах;
8) Використовувати радянську почту для пересилки революційної літератури;
9) Розраховувати на зовнішній ефект при розповсюдженні. Насамперед дбати про те, щоб поширену тобою літературу прочитала найбільша кількість чесних українських громадян;
10) Категорично забороняється поширювати літературу, не вивчивши інструкції;
11) Поширювати літературу методами, не передбаченими інструкцією.
§4. Для досягнення ефективних результатів при поширенні революційної літератури в різних умовах застосовувати різні методи розповсюдження:
1) Розклеювання або розкидання літератури здійснювати без будь-яких свідків, навіть втаємничених.
2) У багатолюдних місцях (клубах, підприємствах, базарах, поїздах) розклеювати або розкидати. Для розклеювання листівку заздалегідь змазується клеєм і висушується (як марка). При розклеюванні таких листівок досить їх лише змочити, щоб вони прилипли до стіни.
3) Малу, друковану на тонкому папері листівку маскуємо в сигару або порожню коробку від сірників і непомітно "губимо" в місцях, заселених матеріально убогими мешканцями (колгоспниками, студентами, солдатами) в любу пору тільки при відсутності сторонніх людей.
4)Підкидання літератури практикувати в умовах надійності, але невтаємниченості окремих громадян шляхом залишення її в індивідуальні почтові скриньки, в кишені одягу, в щілини дверей, подбавши перед тим про унеможливлення взаємної деконспірації.
§5. Порушення забороняючих пунктів розглядатиметься як навмисне викриття тайни.
193:
§6. Інструкція передається разом з призначеною для поширення літературою. Обов’язкова для всіх членів ОУР.
Уклали; В. Бучковський
В. Леонюк.
ДА СБУ. Спр. П. 69861. – Т.14.

2)
Слава Україні!
Шановний друже!
Керівний Осередок пропонує Вам негайно подати звіт зі своэъ роботи за останній період. Звіт складати за поданим нижче взірцем.
ЗВІТ.
Описати детально громадсько-політичну ситуацію у Ваш місцевості (розподіл населення за працею в %, постійність проживання, національний склад, матеріальне становище населення, його прагнення, настрої; відношення до існуючого ладу, ставлення до заходів більшовицької влади, ставлення до українського визвольного руху).
Реальні умови і перспективи революційної діяльності у Ваш: місцевості. Ступінь активності КГБ та його агентів (відомі випадки доносів, слідкування, адміністративне переслідування, слідства, арешт за політичні справи). Паспортний режим місцевості. Наявність середні і вищих учбових закладів (які? де? приблизна кількість і національний склад учнів та студентів, їх настрої).
Кількість поширеної Вами революційної літератури (листівок) а) методом підкидання, б) методом розклеювання; в) методом розкидання.
Описати відому Вам реакцію населення на появу революційна літератури і заходи більшовицьких органів. Ваші пропозиції і вимоги до Керівного Осередка. Відповідати на кожний пункт чітко і детально; писати друкованими буквами або зміненим почерком. Звіт пересилати конспіративно закритому вигляді (заклеїти і перешити), не втаємничувати в його зміст зв’язкового. Звіт передати КО тією особою, яка доручила Вам цю естафету.
КО
Героям слава!
Уклав: В. Леонюк. ДА СБУ. Спр. П. 69861. – Т. 14.

Засканував В.Овсієнко.
 Поділитися

Вас може зацікавити

Інтерв’ю

Дисиденту Миколі Горбалю – 80: «Не розчаровуйтесь і не зупиняйтесь. Україна переможе, бо правда на її боці». Ірина Штогрін

Події

Огляд історії дисидентського руху. Лекція Євгена Захарова

Події

Серіал «У доступі відмовити». Марина Агальцова

Дослідження

Єврейське питання в УРСР у добу «застою»: боротьба за право вшанування місць масової загибелі євреїв під час Другої світової війни. Кирило Каштанов

Події

Наскочила коса на касацію. Юлія Репринцева, Марина Агальцова

Дослідження

Єврейське питання в УРСР: дискримінація в хрущовську епоху (1953-1964 рр.). Кирило Каштанов

Події

«Ворог народу», розстріляний на підставі таємної інструкції. ХПГ-інформ

Дослідження

Микола Мушинка. Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, академік НАН України

Події

Виставка «Мустафа Джемілєв і українські шістдесятники: солідарна боротьба за спільну свободу». Ольга Багалій

Праці дисидентів

БАБИЧ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ. Дорогою безглуздя. - Житомир: Рута. 2016. БАБИЧ Сергій Олексійович

Персоналії / Загальнодемократичний рух

ЧУБИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ. Віктор Баранов, Василь Овсієнко, Сергій Цушко

Персоналії / Український національний рух

ГРЕБЕНЮК ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ. Овсієнко В.В.

Спогади

ЧХАН Михайло. Прокопенко Гаврило

Спогади

ЖОВТЯК Дмитро. ЧОРНИЙ ЛІС. Кононович Леонід: літературний запис

Спогади

ГОМЗА Ярослав. Овсієнко В.В. підготував

Спогади

БАБИЧ Сергій Олексійович. Дорогою безглуздя. Бабич Сергій Олексійович

Інтерв’ю

КУРЧИК Микола Якович. Інтерв’ю. Овсієнко В.В.

Спогади

ГЕРОЇ НАРОДЖУЮТЬСЯ НА МОГИЛАХ ГЕРОЇВ. ШОВКОШИТНИЙ Володимир про Василя Стуса

Персоналії / Український національний рух

ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Овсієнко В.В.

Персоналії / Український національний рух

БІЛОУС ВАСИЛЬ КУЗЬМОВИЧ. Овсієнко В.В.

MENU